Poradenství

–  PORADÍME VÁM, JAK SE STÁT RENTIÉREM A JAK O RENTU NEPŘIJÍT –

Investiční strategie Wealth Protection (Ochrana bohatství) má za cíl ochránit majetek před dlouhodobým reálným znehodnocením. Pro Wealth Protection strategii není podstatný jen výnos, ale také co nejnižší riziko spojené s dosažením tohoto výnosu.

 

Nehledáme žádné nové „triky”.
Naše řešení jsou inspirované například Nobelovou nadací, nejzkušenějším investorem na světe Warrenem Buffetem, nebo Norským ropným fondem.

Wealth protection

Neslibujeme vám nejvyšší zhodnocení jako všichni ostatní. Ale zaručujeme vám, že spolu dosáhneme vašeho cíle. Dokážeme to díky těmto třem hlavním pilířům:

Alokace

Používáme strategie úspěšných světových investičních správců, kterým se desítky let daří. Jedním z nich je Nobelova nadace.

Ročně se z nadace čerpají finanční prostředky na vyplácení Nobelových cen. Od roku 1896 se nadaci podařilo efektivním řízením investičního portfolia nejen udržet hodnotu cen, ale postupem let je v reálných hodnotách ztrojnásobit. Stejně tak se podařilo více než ztrojnásobit množství peněz, které Alfred Nobel nadaci odkázal.

Diverzifikace

Pokud ve svém portfoliu dokážete zvolit správnou alokaci, jste na dobré cestě, ale nemáte ještě vyhráno.

Výběr správného aktiva – dluhopisu, akcií, fondu, nemovitosti apod. má svá jasná pravidla. Těmi základními jsou: historie, velikost, potenciál a nákladovost. Podceněním některého z těchto parametrů můžete vaše portfolio ohrozit nebo velmi zpomalit. Proto na kvalitní výběr jednotlivých aktiv klademe maximální důraz.

Emoce

Trh se pravidelně mění a prochází několika základním ekonomickými cykly.

To, že někdy trhy rostou a někdy klesají, je samozřejmá součást jejich životního cyklu. Portfolia našich klientů jsou na tyto jednotlivé cykly připraveny. Pokud se s námi chcete stát rentiéry, potřebujeme vaši důvěru.

Zde je malá nápověda, jak se většina klientů i poradců v dobách korekcí chovají. Právě díky důvěře našich klientů jsme schopni dosáhnout výrazně lepších výsledků a efektivně vám pomoci stát se rentiérem.