Svěřenské fondy

–  POSUŇTE OCHRANU A SPRÁVU SVÉHO MAJETKU NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ  –

Svěřenský fond je forma správy jakéhokoliv majetku, který se vytváří jeho vyčleněním z vlastnictví zakladatele. Tento účelově osamostatněný majetek se stává tzv. „bez vlastníka“ a stává se majetkem samostatným.

 

Zakladatel svěřenského fondu si určí svěřenského správce, který je povinen o majetek pečovat, avšak spravedlivý nárok na prospěch z tohoto majetku má výhradně určený Beneficient. Ten v souladu tzv. „statutu“ pobírá užitky, příjmy či jiné plody tohoto svěřenského fondu, avšak s majetkem ve svěřenském fondu nemůže žádným způsobem nakládat.Díky tomu je majetek chráněn před beneficientovými věřiteli a může tak například naplňovat mezigenerační záměry zakladatele.

Historie svěřenského fondu

Naše služby

PORADENSTVÍ

 

Pomůžeme Vám ujasnit si své priority a objektivně posoudit, zda je svěřenský fond pro Vámi zamýšlený účel tím vhodným řešením. Vyhodnotíme všechna rizika, výhody i náklady související se založením a případnou správou Vašeho svěřenského fondu. Díky tomu se můžete odpovědně rozhodnout a ujistit se, že svěřenský fond bude dlouhodobě naplňovat Vaše cíle.

ZALOŽENÍ

 

Náš tým specialistů vytvoří na základě Vašich priorit statut fondu, který odráží Vaši filozofii a sladí strategii svěřenského fondu s Vašimi osobními hodnotami a cíli. Po odsouhlasení statutu za Vás převezmeme odpovědnost za celý administrativní proces založení fondu a komunikaci s orgánem dohledu.

SPRÁVA

 

Profesionální správce zajistí vašemu svěřenskému fondu a majetku, který tvoří jeho podstatu, nejvyšší dostupnou péči. Jeho úkolem je svědomitě vykonávat funkci řádného hospodáře, řídit všechny procesy, komunikovat s protektorem a naplňovat vůli zakladatele, která je zakotvena ve statutu fondu.

DOHLED

 

Zajistíme Vám kvalifikovaný dohled nad činností svěřenského správce. Kontrola všech úkonů svěřenského správce a dodržování statutu fondu probíhá prostřednictvím investičního výboru tzv. Protektora. Získáte jistotu, že projev vaší vůle a účel vzniku svěřenského fondu bude vždy naplněn.